Sağlık

1990’lar, Türkiye’de özel hizmet sunan sağlık kuruluşları sayısında hızlı artış ve özel sağlık sigortası için
sağlık alanının bir “Pazar” olarak gelişmesinin yaşandığı yıllar olmuştur. Türkiye’de sağlık sektörü,
1980’lerden sonraki 20 yılda yaklaşık 3 kat büyümüş, bu büyümede kamu sektörünün payı giderek
belirleyici olmuş, sosyal güvenlik kurumlarının sağlık harcamaları kamunun sağlıktaki motoru haline
gelmiş, ancak kamu sağlık finansmanı giderek daha fazla genel bütçe dışı kaynaklardan beslenir hale
gelmiştir.

Sağlık sektörünün yapısı; ülke nüfusu, kültürel gelişim, doğal kaynak, politik ve ekonomik sisteme
bağlı olarak değişim göstermektedir. Bununla birlikte sağlığa verilen önemin her geçen gün artması ve
sağlık hizmetlerinde kalite çıtasının yükselmesi, sağlık kuruluşları arasındaki rekabeti artırmakta ve
sektörün gelişimine önemli katkılar sağlamaktadır.

Hastalıklar eskiye göre daha çok arttı ve teknolojinin de sayesinde yeni tedavi yöntemleri çıktı.
Bunların hayata geçirilmesinde ve sonrasında ciddi bir personel ihtiyacına gerek duyuldu. Halen de o
açık kapanmamaktadır. Türkiye’de 701 kamu hastanesi ve 560 özel hastane ile sağlık hizmetleri
veriliyor. İstanbul’da 160 özel hastane bulunuyor. Türkiye’de 33 bin 481 uzman doktor, bin 683
eczacı, 84 bin 862 hemşire görev alıyor. Özel hastanelere müracaat eden hasta sayısı son 10 yılda
11,5 kat artarken, Ekonomi Bakanlığı verilerine göre, geçtiğimiz yılın ekim ayında 10 adet hastane ya
da sağlık kuruluşu 200 milyon TL’lik yatırım teşvik belgesi aldı. Yani şunu anlayabiliriz ki sağlık sektörü
diğer sektörlere göre daha çok devlet tarafından teşvik almaktadır.

Yeri asla doldurulamayacak bir sektör olan sağlık sektörü ihtiyaçlar sonucu ortaya çıkmıştır ve insanlık
var olduğu sürece etkinliğini sürdürmeye hep devam edecektir. Sağlık alanında personel alımlarının
yüksek olmasının yanında maddi açıdan bakıldığında oldukça tatmin edicidir. Tabii ki statüye göre ücretler
değişmektedir fakat en düşük statü bile diğerlerine göre iyi bir maaş düzeyindedir.

Sağlık turizmi Türkiye’de sıkça görülen bir turizm çeşididir. Son yıllarda, ülkemizin de gelişmiş
ülkelerdeki nitelikli sağlık hizmetleriyle rekabet edebilecek düzeyde sağlık hizmetleri sunmasından
dolayı ülkemize dünyanın dört bir yanından tedavi amacıyla turistler gelmektedir.

Türkiye dışından insanların da gelmesi sağlık sektörünü daha da geliştirerek ekonomik bakımdan daha
da kalkınmaya elverişli olmasını sağlamıştır ve bu kalkınma daha çok insanın çalışmasına imkan tanır.
Sağlık alanında iş ilanlarına ve iş başvurularına baktığımız zaman birçok insanın bu sektörde iş
aradığını görürüz. Açık çok olmakla beraber çok fazla da sağlık sektöründe iş arayan insan
bulunmaktadır. İnsanların daha çok iş imkanına sahip olması için sağlık sektörüne olan teşvikler
çoğaltılmalı ve yeni yerler açılarak daha kaliteli hizmet sağlanmalıdır.

İstatistikler, sağlık sektörünün her zaman gelecek vadettiğini söylemektedir. Teknolojinin de
yardımıyla hastalıklara getirilen yeni tedavi yöntemleri iş olanaklarını arttıracaktır.

Sağlık, Sektörler